Velkommen til Ristinge,
Sydlangeland, Danmark

En ferieuge i sommerhuset løber fra lørdag kl. 16.00 til den følgende lørdag kl. 12.00.
 

Udlejes til maks. 6 voksne, eller 4 voksne og 4 børn.


Uden for sæson kan der aftales andre start og sluttidspunkter samt weekender.

25% af lejebeløbet betales ved booking. De resterende 75% af lejebeløbet samt et depositum på 1.000,- kr. betales senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse.

Booking sker ved at kontakte udlejer. Se under tel og e-mail.

Ugepriserne er ekskl. vand og strømforbrug der afregnes samlet og beregnes ud fra strømforbruget til 4,0 kr. pr. kWh (incl. vand).

Lejer betaler separat for forbrugt brænde (ligger i skuret ved huset).

Ved ankomst og afrejse aflæses el-måler af lejer på udleveret afregningskuvert. 
Afregning sker kontant i den udleverede kuvert, der afleveres sammen med nøglen.
Cirka en uge efter afrejse får du tilbagebetalt dit depositum, for så vidt der ikke er opstået skader på huset eller dets inventar i lejeperioden.

For at gøre din afrejsedag så behagelig som mulig, har du mulighed for at bestille en slutrengøring for et tillæg på kr. 750,00. Ønskes slutrengøring skal du oplyse det, når du returnerer kontrakten. Betaling herfor sker ved afhentning af nøglen.

For at gøre din ankomst så fleksibel som mulig, modtager du, efter at vi har modtaget det resterende lejebeløb og depositum, en kørselsvejledning.


Annullerer lejeren en booking, tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

 

Betales leje- og depositumbetalinger ikke senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, kan udlejer ensidigt annullere lejekontrakten, og i et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

Lejer hæfter for alle skader, som måtte blive forårsaget på hus og inventar.

Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er udlejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet. Lejer skal i tilfælde af en reklamation hurtigst muligt kontakte udlejer via dennes telefonnummer eller e-mail adresse. Ligeledes skal lejer give udlejer en rimelig frist til at efterkomme reklamtionen, samt bidrage til, at en forværring af skaden minimeres.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk